Dluhopisy DRFG

Financování investičních projektů realizuje DRFG z vlastních zdrojů, dále pomocí bankovních úvěrů a vlastních korporátních dluhopisů.

Vydané dluhopisy investiční skupiny DRFG

Nabídka dluhopisů se řídí investiční strategií skupiny
Máte-li zájem o aktuálně nabízenou emisi dluhopisů, kontaktujte svého investičního konzultanta z poradenské sítě DRFG.

Dluhopisy DRFG

Investice do diverzifikovaných projektů napříč skupinou DRFG.
Zhodnocení 5,5; 6,5; a 7,5 % p.a.

Dluhopisy Real Estate

Investice do nákupů komerčních nemovitostí.
Zhodnocení 4,0; 5,0 a 6,0 % p.a.

Dluhopisy Telco

Investice do budování telekomunikačních sítí.
Zhodnocení 4,5; 5,5 a 6,5 % p.a.

Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy

Zákonné informace

Vznikne-li mezi DRFG, a.s. („DRFG“) coby emitentem dluhopisů nabízených na DRFG-dluhopisy.cz („Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z Dluhopisů, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude DRFG informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.