Dluhopisy DRFG

Financování investičních projektů realizuje DRFG z vlastních zdrojů, dále pomocí bankovních úvěrů a vlastních korporátních dluhopisů.

Vydané dluhopisy investiční skupiny DRFG

Nabídka dluhopisů se řídí investiční strategií skupiny
Máte-li zájem o aktuálně nabízenou emisi dluhopisů, kontaktujte svého investičního konzultanta z poradenské sítě DRFG.

Dluhopisy DRFG Bond 2024 I.24, II.24, III.24, IV.24, V.24, VI.24, VII.24

Investice do diverzifikovaných projektů napříč skupinou DRFG.

Zhodnocení v CZK 7,75 % p.a., 8,0 % p.a., 8,5 % p.a., v EUR 8,0 % p.a.

Dluhopisy DRFG EU Retail III.24

Investice do atraktivní oblasti retailu na Slovensku, ve Slovinsku, v Polsku, Chorvatsku a České republice.

Zhodnocení v CZK 8,75 % p.a.

Dluhopisy DRFG Telco I.24

Investice do oblasti telekomunikací napříč Evropou.

Zhodnocení v CZK 8,0 % p.a.

Dluhopisy DRFG Czech Home Capital I.24

Investice směřují do oblasti rezidenčního bydlení.

Zhodnocení v CZK 8,0 % p.a.

Dluhopisy DRFG Real Estate II.24, III.24

Investice směřují do oblasti developmentu.

Zhodnocení v CZK 8,0 % p.a., 8,75 % p.a.

Publikované informace nepředstavují návrh na uzavření smlouvy

Zákonné informace

Vznikne-li mezi emitentem dluhopisů nabízených na DRFG-dluhopisy.cz („Dluhopisy“) a investorem, který je spotřebitelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů („Spotřebitel“), spor při uzavření nebo z plnění smlouvy o úpisu Dluhopisů nebo výkonu práv a povinnosti z Dluhopisů, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude emitent informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.

Vznikne-li mezi společností EFEKTA obchodník s cennými papíry a.s. („EFEKTA OCP“) jako distributorem Dluhopisů a Spotřebitelem spor týkající se poskytování investičních služeb ze strany EFEKTA OCP Spotřebiteli, má Spotřebitel právo obrátit i na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Finanční arbitr (www.finarbitr.cz, Legerova 1581/69 110 00 Praha 1). V závislosti na povaze sporu však může být příslušný i orgán jiný. Na žádost Spotřebitele jej bude EFEKTA OCP informovat o orgánu příslušném pro mimosoudní řešení konkrétního sporu.