Dluhopisy DRFG a.s.


Dne 06.04.2020 emitovala mateřská společnost skupiny DRFG – společnost DRFG a.s. dluhopisy s tzv. minimálním limitem úpisu 100 000 EUR. Jedná se o Dluhopisy DRFG I.20 – 2020–2023, 5,5 % a Dluhopisy DRFG II.20 – 2020–2025, 6,5 %.

Dne 22.04.2020 emitovala mateřská společnost skupiny DRFG – společnost DRFG a.s. dluhopisy s tzv. minimálním limitem úpisu 100 000 EUR. Jedná se o Dluhopisy DRFG III.20 – 2020–2027, 7,0 %.

Emise jsou realizovány v režimu ust. § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT, kdy upisovatel je oprávněn upsat dluhopisy v minimální souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu dluhopisů rovna nebo vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100 000,- EUR. Emitent je tak oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do dluhopisů pouze ve výši nad uvedeným limitem, který stanoví § 2 nařízení vlády ČR č. 190/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k dluhopisům nebyl vypracován ani uveřejněn prospekt v souladu s § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT, jelikož se jedná o výjimku, kdy nejnižší možná investice pro jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka odpovídající stanovenému limitu v eurech. Emisní podmínky dluhopisů DRFG a.s. naleznete na webu www.drfg-dluhopisy.cz.

Dohled nad emisí dluhopisů a Emitentem (dále jen „dohled“) vykonává ČNB v rozsahu, jak je jí umožněn podle ZPKT nad subjekty, které nemají povinnost uveřejnit prospekt dluhopisů za splnění podmínek pro neveřejnou nabídku. ČNB při svém dohledu neposuzuje emisní podmínky dluhopisů, neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu.

Emisní podmínky dluhopisů DRFG a.s. naleznete ke stažení zde:

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.