Dluhopisy DRFG a.s. - Informace pro investory


Nabídka dluhopisů se řídí investiční strategií skupiny
Máte-li zájem o aktuálně nabízenou emisi dluhopisů, kontaktujte svého investiční konzultanta z poradenské sítě DRFG.

Dne 21.01.2019 emitovala mateřská společnost skupiny DRFG – společnost DRFG a.s. dluhopisy s tzv. minimálním limitem úpisu 100.000 EUR.

5,5 %
Dluhopis DRFG I.19
2019–2022

 • Zhodnocení 5,5 %. p.a.
 • Splatnost 3 roky
 • Minimální investice 2.600.000 Kč za 26 ks dluhopisů
 • Měsíční výplata výnosu
 • Emisní podmínky

6,5 %
Dluhopis DRFG II.19
2019–2024

 • Zhodnocení 6,5 %. p.a.
 • Splatnost 5 let
 • Minimální investice 2.600.000 Kč za 26 ks dluhopisů
 • Měsíční výplata výnosu
 • Emisní podmínky

7,5 %
Dluhopis DRFG III.19
2019–2026

 • Zhodnocení 7,5 %. p.a.
 • Splatnost 7 let
 • Minimální investice 2.600.000 Kč za 26 ks dluhopisů
 • Měsíční výplata výnosu
 • Emisní podmínky

Emise jsou realizovány v režimu ust. § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT, kdy upisovatel je oprávněn upsat dluhopisy v minimální souhrnné jmenovité hodnotě, která je ke dni úpisu dluhopisů rovna nebo vyšší než ekvivalent měny CZK k částce 100.000,- EUR.

Emitent je tak oprávněn umožnit jednomu upisovateli investici do dluhopisů pouze ve výši nad uvedeným limitem, který stanoví § 2 nařízení vlády ČR č. 190/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ve vztahu ke dvěma emisím nabízeným bez prospektu nebyl vypracován ani uveřejněn prospekt v souladu s § 35 odst. 2 písm. c) ZPKT, jelikož se jedná o výjimku, kdy nejnižší možná investice pro jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka odpovídající stanovenému limitu v eurech.

Máte-li zájem o investice prostřednictvím dluhopisů DRFG, neváhejte nás kontaktovat – investice@drfg.cz

Souhlasím s užitím cookies pro marketingové účely. Více informací zde.